Preparat haqqında

No-şpa preparatının təsir edici maddəsi - drotaverin1.

Drotaverin miotrop spazmolitik
olub saya əzələlərinə spazmolitik təsir göstərir ki,
bu da spastik mənşəli ağrının aradan qaldırılmasına səbəb olur

Aşağıda qeyd olunan xəstəliklərdə saya əzələlərinin
spazmı nəticəsində yaranan ağrı sindromu zamanı istifadə olunur:

  • Öd yolları
  • Sidik yolları

Həmçinin aşağıda qeyd olunan hallarda
köməkçi vasitə olaraq istiadə olunur:

  • Gərginlik baş ağrıları
  • Mədə-bağırsaq traktı saya əzələlərinin spazmı
  • Aybaşı ağrıları
İstifadə qaydaları və dozalama
 

 

Böyüklər

1-2 tabletdən gündə 2-3 dəfə, maksimal gündəlik doza – 6 tablet

 

 

12 yaşdan yuxarı uşaqlar

1 tabletdən gündə 1-4 dəfə və ya 2 tabletdən gündə 1-2 dəfə,
maksimal gündəlik doza – 4 tablet

 

 

6-12 yaşlı uşaqlar

1 tabletdən gündə 1-2 dəfə, maksimal gündəlik doza – 2 tablet

  1. No-şpa 40 mq (tab.) preparatının tibbi istifadəsinə dair qısa məlumat
  2. Унанян А.Л., Аракелов С.Э., Полонская Л.С., Афанасьев М.С. Возможности и перспективы применения оригинального дротаверина при дисменорее — результаты международного исследования. Акушерство и Гинекология. 2015; 1: 116-123. 89% пациентов ответили на терапию.
  3. Vargay Z. Summary of pharmacokinetic and metabolism studies of drotaverine (NO-SPA). Therapia Hungarica 1989; 89: 21 – 9. 12 dəqiqə – yarım ixrac olunma dövrü (Т1/2) – preparat dozasının yarısının saya əzələlərə spazmolitik təsirini göstərmək üçün yeridilmə yerindən qana sorulması üçün tələb olunan vaxt (Белоусов Ю. Б., Моисеев В. С., Лепахин В. К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Руководство для врачей. 2-е изд., испр. и доп. М.: Универсум паблишинг, 1997. 531 с. ISBN 5-7736-0002-1.)
  4. The American Heritage® Medical Dictionary Copyright© 2007